Mittendorff Coaching

 

Coach training 

 

Carlo Mittendorff verzorgt regelmatig een tweetal coach trainingen via het nascholingsinstituut RINO NH:

Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burnout en overspanning

Oplossingsgericht coachen: verdiepingscursus

_____________________________

 

Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burnout en overspanning | terug

De stressbelasting van werknemers in ons land behoort tot de hoogste in Europa. Stressgerelateerde problemen hebben een belangrijk aandeel in verzuim en uitval. Van de beroepsbevolking voelt 10% zich chronisch uitgeput. Ruim 1% is overspannen. Burnout is in een aantal werkvelden de belangrijkste uitval veroorzaker. De maatschappelijke gevolgen van werkstress problemen zijn aanzienlijk.

Over burnout en overspanning bestaat veel terminologische verwarring. Vroegtijdige herkenning, en adequate begeleiding zijn van groot belang. In dit seminar staat de kortdurende, resultaat gerichte coaching bij burnout en overspanning centraal.

_____________________________

 

Oplossingsgericht coachen: verdieping | terug

De oplossingsgerichte aanpak is een robuuste en creatieve methodiek die stevig verankerd ligt in de empirie. De methode is ontstaan in de psychotherapie en in betrekkelijk korte tijd heeft de oplossingsgerichte manier van werken een vooraanstaande plaats verworven op andere gebieden. De oplossingsgerichte methode is zeer nuttig gebleken in counseling, management, educatie en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching.

_____________________________

 

 

| top |

 

 

Artemisstraat 142 | 1076 DW AMSTERDAM | tel. +31 653 598 302